images/f8cf4a3e7282e1ffde64eec509873e9fda1348cb.jpg

Truyện Tranh - U Minh Ngụy Tượng - Bản ghi chép những chuyện kỳ quái

Đây mà một câu chuyện xuyên suốt kể về những sự kiện quái dị xảy ra trong nhân gian cũng như lý giải cho những chuyện đó.