images/ab97bf5580605d170666f2cfba61adf4c2378525.PNG

Sói U Mê - Phiên bản người 27

Ta là một nhân vật trong giới xã hội đen với danh Lang Vương. Vì một lý do mà hiện tại đang sống cuộc sống ẩn dật. Gần đây ta có nhặt được thằng nhóc này. Cho tới hôm nay nó có vẻ như đang rất là vui...

images/4f01bf3ae2c3592b549f13c054cc430df8efd4b2.png images/6d6628a45f26bc1270d60d8b0b5aa1b6c6259c73.png images/fb201d778c69b84d2ee4b1bf784be534db9ccbd8.png images/faebc356dcb0d16a52c2aa067ff0d5f629555d1d.png images/0c370605d9de38c596411ac79a1dc83c01bf1791.png images/e5a96d5e74a82a519c6cb1891f596fa44e9d408b.png images/e3cd56993bc9e2caa0697dc9813fbbb2aaab470a.png images/2ffda4f4670c30850eb5a36d9f5ed6cafd04f6ce.png images/b023d0d77e80bcc775b2f602de3fa38576e8acb6.png images/8b8e19e9253f609295cd333424a34f7d2bae26b4.png images/5b162845ccf8cd8166ed591fc71741de425d9685.png images/8ab029b74c452ba940e7a9f5b3b4a104d50dfc39.png images/2f14946dd2c6eb898951dc1755b55eb5aa6745cc.png images/83ab357a043d30356beacdbb47d0ff96709d5621.png images/8507d6f048e05fe8fc3baa30b6318828ecc3bfa1.png images/c95b1a39e3e0b659033c910e1afb3ea6096e8067.png images/8edb79d35efa0d437414429fc7fbffb8d2c38a23.png images/03e2af7b335c11a89c69f491bee02d4a7578535c.png images/f8e5081a72e95ac22f1363c899ead2efca6c202b.png images/49ca9f53ef042782a9741ecfd18b7fc6df24d1f1.png images/74709cd15ac2699b1608802ac6775668a2d823ff.png

Sói U Mê Phiên Bản Người Khác

Sói U Mê - Phiên bản người 28

Chuyện này ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cách đây không lâu ta có nhặt được một thằng nhóc. Nó có những hành xử rất bất thường, hầu như chẳng biết gì hết. Giờ là lúc phải dạy dỗ nó thôi.

Sói U Mê - Phiên bản người 26

Phái chăng là iu đó, à mà đó có phái là iu hong, mà sao ngắm em lại cười?

Sói U Mê - Phiên bản người 25

Đã lớn chừng này rồi mà vẫn chẳng khác hồi bé là bao...

Sói U Mê - Phiên bản người 23

Đã điều tra ra nguồn gốc của thằng bé ấy rồi.

Sói U Mê - Phiên bản người 22

Bầu trời xanh ngắt, một làn gió dễ chịu, đám đông náo nhiệt, Lang Vương đang đi dạo phố.

Sói U Mê - Phiên bản người 21

Bầu trời xanh ngắt, một làn gió dễ chịu, đám đông náo nhiệt, Lang Vương đang đi dạo phố.

Sói U Mê - Phiên bản người 20

Vì điện thoại bị hỏng nên phải ra ngoài mua điện thoại mới. Nhưng không ngờ thằng nhỏ cứ bò dưới đất mà đi thế này, thu hút bao sự chú ý của người khác, thật đúng là làm người ta đau đầu mà.

Quảng cáo

Nên Xem Khác

Sói U Mê - Phiên bản người 28

Chuyện này ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cách đây không lâu ta có nhặt được một thằng nhóc. Nó có những hành xử rất bất thường, hầu như chẳng biết gì hết. Giờ là lúc phải dạy dỗ nó thôi.

Sói U Mê - Phiên bản người 26

Phái chăng là iu đó, à mà đó có phái là iu hong, mà sao ngắm em lại cười?

Sói U Mê - Phiên bản người 25

Đã lớn chừng này rồi mà vẫn chẳng khác hồi bé là bao...

Sói U Mê - Phiên bản người 23

Đã điều tra ra nguồn gốc của thằng bé ấy rồi.

Sói U Mê - Phiên bản người 22

Bầu trời xanh ngắt, một làn gió dễ chịu, đám đông náo nhiệt, Lang Vương đang đi dạo phố.

Sói U Mê - Phiên bản người 21

Bầu trời xanh ngắt, một làn gió dễ chịu, đám đông náo nhiệt, Lang Vương đang đi dạo phố.

Sói U Mê - Phiên bản người 20

Vì điện thoại bị hỏng nên phải ra ngoài mua điện thoại mới. Nhưng không ngờ thằng nhỏ cứ bò dưới đất mà đi thế này, thu hút bao sự chú ý của người khác, thật đúng là làm người ta đau đầu mà.

Quảng cáo