images/3ba9cd5c2006a3e1cfb371d2b4d1f6b55ae52365.jpg

Câu chuyện Zoombie

Hai thanh niên cùng nhau thoát khỏi sự truy đuổi của zoombie và cái kết không thể đoán trước.

Danh Sách

images/3ba9cd5c2006a3e1cfb371d2b4d1f6b55ae52365.jpg

Câu chuyện Zoombie chap 1

Hai thanh niên cùng nhau thoát khỏi sự truy đuổi của zoombie và cái kết không thể đoán trước.

Quảng cáo